Akce • Soutěže • Novinky • Rozhovory
Máme otevřeno | COVID-19 - důležité informace
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Search in content
objednat na konzultaci+420 703 142 070

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Souhlasím s tím, aby společnost Beauty Ventures s.r.o., se sídlem V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 087 48 781 (dále jen "Beauty Ventures"), zpracovávala mé osobní údaje v níže uvedeným rozsahu pro účely zasílání obchodních sdělení dle §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Zpracování bude probíhat za podmínek uvedených v Informaci o zpracování osobních údajů, dostupné na: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Beauty Ventures je oprávněna zasílat mi obchodní sdělení týkající se jejích produktů a služeb, pozvánek, novinek a jiných aktivit Beauty Ventures a jejích spolupracujících odborníků. Za tímto účelem Beauty Ventures zpracovává mojí e-mailovou adresu, případně jiné osobní údaje, které ji poskytnu k personalizaci obchodních sdělení. Souhlas je udělován na dobu 3 let nebo do okamžiku jeho odvolání.

Beru na vědomí, že svůj souhlas můžu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na marketing@abclinic.com s textem „odvolávám svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení“, případně způsobem popsaným v jednotlivých obchodních sděleních. Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování mých osobních údajů na základě jiných právních titulů, např. plnění naší společné smlouvy.

Dále rozumím, že mám právo požadovat od Beauty Ventures přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se mě týkají, pokud jsem je Beauty Ventures poskytla ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto osobní údaje jinému správci.

Mám také právo podat námitky proti zpracování. Uplatním-li toto právo, nebude Beauty Ventures dále mé osobní údaje pro účely přímého marketingu nadále zpracovávat.

V případě dotazů nebo pro uplatnění výše uvedených práv, můžu zaslat e-mail na marketing@abclinic.com. Rovněž mám právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

Další informace o zpracování mých osobních údajů, včetně toho kdo k nim může mít přístup, můžu najít v Informaci o zpracování osobních údajů, která je dostupná na:INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

-----------

Poslední aktualizace: 13.7.2020

ABCLINIC ART & BEAUTY
V Parku 2308/8,
148 00 Praha 4
Po-Pá 07:00-19:00
FACEBOOK
YOUTUBE
INSTAGRAM
ABCLINIC ART & BEAUTY © 2020
WEB ©D AIRCASTLES.CZ
clockchevron-downchevron-right