Contact information
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
MAKE AN APPOINTMENTCall us

Breast lift (Mammoplasty)

All aesthetic problems require individual solutions adapted to the proportions of each individual’s body. This is especially true for breasts.
MAKE AN APPOINTMENT
Most women want a firm, shapely décolletage, but not all women are satisfied with the breasts they have. Over time, with pregnancy, breastfeeding, age and gravity, the breasts lose their youthful firmness and begin to sag. This is not merely an aesthetic problem, as sagging breasts can also be physically uncomfortable and make day-to-day life more difficult. We can resolve these troubles with a plastic operation called mammoplasty, wherein we lift your breasts into the desired shape to help you feel comfortable in your own skin again.

BRIEF INFORMATION:

Restore breasts to a more youthful shape without implants
Effective solution for breast asymmetry
Add volume with fat transfer or implants

WHAT IS MAMMOPLASTY?

The goal of this operation is to lift the nipples to an anatomically correct (youthful) position, remove excess skin and add (or remove) volume in the mammary glands as needed.

Many clients hesitate to have a breast lift due to concerns such as the typical anchor-shaped scar. However, other options are available. Correct care before and especially after the operation can also minimize the appearance of scars.

AVAILABLE TECHNIQUES AND SCAR OPTIONS:

Lift with a typical upside-down T shape

A scar running around the areola and down to the crease under the breast and then along the crease. This option is available for all clients, even in cases requiring extensive reduction or involving a large degree of sagging (ptosis).

SINGLE SCAR method, modified LeJour/Pitanguy or VTT/lollipop technique

Advantages of this procedure include the single visible scar (a vertical scar leading down from the areola) and continued ability to breastfeed. This is a suitable option for most breast lifts and minor reductions and guarantees a natural, permanent shape for the breasts.

“Round block” method

This technique results in a scar around the areola only. It has relatively narrow indications and is not a suitable option for most clients. If the conditions are not right, this technique can result in a wide scar and poor breast shape.
Your operating surgeon will make a decision on which technique is most suitable at your consultation. Factors include the shape and size of the breasts, degree of sagging, quality and structure of the mammary glands, skin quality and elasticity, and more.

WHO IS A GOOD CANDIDATE FOR THIS OPERATION?

Breast lift is suitable for any client dissatisfied with the shape, volume or asymmetry of her breasts. Every procedure requires a consultation with a plastic surgeon to discuss options and recommend an optimal technique.

Since the décolletage is an important factor in beautiful breasts, our plastic surgeon can also recommend treatments for your skin or subcutaneous tissue before the operation in order to achieve optimal post-operative results and long-lasting effect. For more information on potential procedures, please see the sections on BEAUTY and therapeutic devices on our website.

BREAST LIFT IN PRAGUE

ABClinic Art & Beauty provides breast lift services to foreign clients who decide to travel to Prague for this procedure. Our clinic staff speaks several languages.

The first consultation can be held over the phone or online. You will talk to the doctor about your problem and the results you would like to achieve. The doctor will assess your condition and options based on photographs or the video stream. Then you will receive a price offer and if you decide to have the operation, you can schedule an operation date. 

The day before the operation you will have an in-person consultation with your operating surgeon at the clinic in Prague, at which point the surgeon will recommend a suitable technique. You will need to have a pre-operation examination as well as a consultation with a mammography specialist and breast ultrasound to detect any problems in the mammary glands. Early detection allows us to address any existing issues at the same time as doing the breast lift. Since the operation is performed under general anesthesia, you will need to have a pre-operation internal examination including blood tests with clotting levels, a heart assessment, and labs to assess liver function, mineral content, etc. You can bring in the results of these examinations performed elsewhere or you can choose to have them here at our clinic.

The doctor must be informed of any medical conditions that may be present and medications taken, including hormonal contraception or food supplements. You should be completely healthy for three weeks before the operation with no contagious illnesses. Make sure to inform the doctor of any illness, even a simple virus. We recommend that you stop smoking, as it can impede healing after the surgery.

The operation takes place in one of the operating rooms at ABClinic Art & Beauty. Since the procedure is performed under general anesthesia, you will need to arrive at the clinic on an empty stomach. Our staff will take you to your room and the surgeon will go over the operation procedure with you once again, take photographs and draw the incision lines. You will also have a brief meeting with the anesthesiologist, who will go over the anesthesia questionnaire with you. Shortly before heading to the operating room, our nurses will get you ready for the operation.

OPERATION

The operation takes 1-2 hours depending on the planned scope. Based on the lines drawn before the operation, the plastic surgeon removes excess skin, moves the areola and nipple to the desired height, and reshapes the mammary gland. Then the surgeon carefully stops the bleeding and closes the wound with sutures. Drains are put in place to remove any minor post-operative bleeding and the area is covered with a sterile dressing and compression bandage.

Po operaci

Bezprostředně po operaci budete na krátkou dobu umístěna na pokoj s intenzivní péčí. Tam budete pod neustálým dozorem našich zkušených sester. Po znovunabytí plného vědomí vás převezea na původní pokoj. Dostanete léky ke zmírnění bolesti, antibiotika, případně léky k prevenci trombembolické nemoci. S odstupem 24 (či 48 hodin v závislosti na vašem stavu) budete po vytažení drénů a kontrole operatérem propuštěna do domácí péče.

Péče o operační ránu je individuální dle zvolené techniky a zvyklostí operatéra. Obecně doporučujeme 3 až 7 dní ponechat elastické obinadlo, které je po první ambulantní kontrole nahrazeno speciální elastickou podprsenkou. Za nejlepší považujeme podprsenky řady Z-Bra francouzské firmy MEDICAL -Z, které si můžete zakoupit na naší klinice nebo v e-shopu.

Během prvních 4 až 6 týdnů od operace vás čeká několik kontrol u vašeho operatéra. V této době budete nosit uvedenou pooperační podprsenku, běžná hygiena je možná, je však nutné dbát na pečlivé vysušení a dezinfekci kůže. Po týdnu pobytu v domácnosti můžete přejít k nenáročné kancelářské práci. Spaní je doporučeno pouze na zádech.

Po 3 až 4 týdnech můžete začít s tlakovou masáží jizev. Vyzrávání jizev je možné podpořit aplikací gelu z řady MEDIPATCH Z nebo MEDIGEL Z, které jsou k dostání na naší klinice nebo v e-shopu.

Po 6 až 8 týdnech doporučujeme nosit podprsenku bez kostic, za vhodnou považujeme podprsenky řady Elegance ZBra.  Během 6 až 12 měsíců vás čekají kontroly u operatéra a mamologa. Ti vám také poskytnou pravidelné informace o stavu prsou, případně dokážou s předstihem odhalit jakékoliv problémy v oblasti prsní žlázy.

Proces stárnutí je bohužel nevyhnutelný, stejně jako vliv gravitace na naše tělo. Tyto procesy samozřejmě ovlivňují i dlouhodobou stabilitu modelace. Pro zachování dobrého výsledku operace vám naši specialisté rádi doporučí pravidelná ošetření a procedury určené ke zpomalení procesů stárnutí v oblasti prsou a dekoltu. Terapie pomocí přístrojů JEISYS a komplexní exkluzivní procedury od monacké společnosti RENEVE umožní prodloužit mladistvý vzhled vašeho dekoltu, krku i prsou.

DOCTOR’S GALLERY

BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER

PRICE

The final price of your operation will be set after a personal consultation with a doctor at our clinic. The price will reflect your individual needs based on your anatomy, the recommended optimal technique chosen by your operating surgeon, and the difficulty of the operation. The price given in our price list is for the purposes of orientation only.

POSSIBLE COMPLICATIONS

Every medical procedure involves a certain amount of risk and potential complications. While your surgeon and our clinic’s surgical team will do everything in their power to ensure no complications arise, certain adverse effects cannot be ruled out entirely. Swelling and bruising is temporary and quite normal in the first few days after the procedure. Drains will be in place right after the operation to remove any minor bleeding. Persistent bleeding can be considered a complication, along with some risk of infection, which however can be avoided with preventive antibiotics. Impaired healing or changes in sensitivity are rare but not irreversible complications of the healing process. Very rare complications include loss (necrosis) of the areola, which occurs mainly in heavy smokers. From a medical standpoint, one the most serious potential complications is the risk of thromboembolic disease, which we actively work to prevent by getting you up and about after the operation as well as by administering low-molecular-weight heparin at the designated dosage and times.
ABCLINIC ART & BEAUTY
V Parku 2308/8,
148 00 Praha 4
Mon-Fri 07:00-19:00
FACEBOOK
YOUTUBE
INSTAGRAM
ABCLINIC ART & BEAUTY © 2020
WEB ©D AIRCASTLES.CZ
clockchevron-down